FUNDUSZE UNIJNE

pobierz broszurkę w wersji PDF: fundusze_unijne.pdf

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mikro-, Małych- i Średnich Przedsiębiorców a także jednostek naukowych, instytucji publicznych i samorządu terytorialnego, oferujemy kompleksową pomoc w zakresie doradztwa oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursów o środki z Unii Europejskiej, w szczególności do takich programów jak:
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 • Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 
Gwarantując doskonałą jakość oferowanych przez nas usług, podpartą wieloletnim doświadczeniem naszych Doradców     i Konsultantów, zapewniamy:

DORADZTWO W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ I WNIOSKÓW  O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, A TAKŻE:

 • sporządzanie biznes planów oraz studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych,
 • opracowanie i wydruk kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami,
 • sporządzanie analiz finansowych i ekonomicznych załączanych do wniosków,
 • analizę ryzyka,
 • budżetowanie projektów,
 • montaż finansowy,
 • przygotowanie oraz wdrażanie planów promocji projektów,
 • pomoc w zakresie zarządzania projektami oraz rozliczania projektów,
 • kontroling i szkolenia zamawiane,
 • przedkonkursowe opiniowanie wniosków,
 • pośrednictwo w kontaktach z Instytucjami Wdrażającymi i Zarządzającymi,
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu transferu technologii oraz minimalizacji kosztów wdrażania rozwiązań proinnowacyjnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY