PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

 

Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie personelu naszej firmy w zakresie jakości, środowiska, nadzorów i oceny zgodności pozwalają nam zaoferować Państwu nasze usługi dotyczące:

  • doradztwa w zakresie oceny zgodności wobec Dyrektywy Maszynowej, Dyrektywy Niskich Napięć, Dyrektywy ATEX 137 oraz Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych;
  • nadzorów inwestorskich zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego;
  • weryfikacji maszyn i urządzeń zgodnie z tzw. Dyrektywą Narzędziową, czyli zgodnie z Dz.U. 2002 Nr 191, poz. 1596   ze zmianami.

Ocena zgodności to proces, którego efektem końcowym jest naniesienie oznakowania CE na Państwa wyroby oraz sporządzenie stosownych Deklaracji Zgodności.

Bogate doświadczenie naszych Pracowników oraz Partnerów wywodzących się z różnych gałęzi przemysłu gwarantuje kompleksowe wykonanie usługi na wszystkich etapach: od projektowania, poprzez badania, proces produkcji aż do wprowadzenia wyrobu na rynek.

Nasze usługi obejmują:

  • KONSULTING przy projektowaniu maszyn i urządzeń oraz procesów produkcyjnych podlegających Dyrektywom: Maszynowej, Niskonapięciowej i ATEX 137.
  • Doradztwo w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji do oceny zgodności.
  • Pomoc w opracowaniu deklaracji zgodności WE.
  • Doradztwo dla importerów maszyn i urządzeń w zakresie spełnienia Minimalnych Wymogów bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń importowanych spoza Unii Europejskiej np. z Japonii, Chin, USA, Ameryki Południowej.
  • Opracowanie Dokumentu Bezpieczeństwa przed Wybuchem zgodnie z ATEX 137 (Rozp. Min.Gosp. z 29.05.2003 (Dz. U. 2003 Nr. 107 poz 1004). Dokument ten reguluje kwestie bezpieczeństwa pracy i bezpiecznej eksploatacji urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.
  • Doradztwo w zakresie opracowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla instalacji procesowych.

Ponadto, opracowujemy dokumentację pozwalającą określić minimalne wymagania bezpieczeństwa i ocenę ich spełnienia dla maszyn i urządzeń będących w eksploatacji przed dniem 01.01.2003 zgodnie z tzw. Dyrektywą Narzędziową.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 nakłada obowiązek weryfikacji czy maszyny i urządzenia będące  w eksploatacji przed datą 01.01.2003 i nie posiadające oznakowania CE spełniają minimalne Wymagania Bezpieczeństwa oraz czy są bezpieczne w użytkowaniu, czy nie stwarzają zagrożeń dla personelu i środowiska.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY