SYSTEMY JAKOŚCI


WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SYSTEMÓW

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony rynku dotyczącym kompleksowej obsługi Firm  w zakresie szeroko pojętych systemów zarządzania proponujemy wsparcie naszych konsultantów i szkoleniowców w kilku opcjach:

WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

W ramach realizowanych projektów wdrożeniowych wspomagamy Państwa Organizacje w zakresie pracy nad identyfikacją procesów, opracowaniem dokumentacji systemowej, przeprowadzamy szkolenia niezbędne do podniesienia kwalifikacji pracowników, przeprowadzamy audity wewnętrzne, a także realizujemy wspólnie z Państwem działania poauditowe, uczestniczymy i przygotowujemy przeglądy zarządzania oraz pomagamy w wyborze jednostki certyfikującej.

Wdrażanie systemów zarządzania, realizujemy wg następujących etapów:

  • ETAP 1 – ocena stanu istniejącej dokumentacji oraz analiza dokumentacji pod kątem wykorzystania funkcjonującej dokumentacji w systemie zarządzania;
  • ETAP 2 – szkolenia Pełnomocnika, Pracowników oraz Auditorów wewnętrznych;
  • ETAP 3 – opracowanie lub dostosowanie dokumentacji do wymagań określonej normy i systemu zarządzania; 
  • ETAP 4 – wdrożenie opracowanej dokumentacji;
  • ETAP 5 – przeprowadzenie auditów wewnętrznych i działań poauditowych;
  • ETAP 6 – ostateczna weryfikacja przed auditem ze strony jednostki certyfikującej i wsparcie konsultanta w procesie certyfikacji.

 

NADZOROWANIE JUŻ CERTYFIKOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
I PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH NA ZLECENIE KLIENTA
ORAZ AUDITÓW U DOSTAWCÓW

Zakres prac związanych z realizacją auditów obejmuje:

  1. Analiza obszarów auditowych w oparciu np. o Roczny Harmonogram/Plan auditów wewnętrznych Klienta i auditów       u dostawców.
  1. Przygotowanie planu auditu wewnętrznego obejmującego wszystkie procesy zidentyfikowane w organizacji.
  2. Przeprowadzenie auditu.
  3. Opracowanie raportu z auditu oraz pozostałej dokumentacji poauditowej.

 

NA ŻYCZENIE KLIENTA, W OREŚLONYM TERMINIE PRZEPROWADZAMY RÓWNIEŻ DODATKOWO WERYFIKACJĘ DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH ZAINICJOWANYCH PO PRZEPROWADZONYCH AUDITACH. ANALIZĘ PRZEPROWADZAMY POD KĄTEM PRZYCZYN, TERMINOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ. PODPOWIADAMY RÓWNIEŻ ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH MAJĄCYCH NA CELU NIE DOPUSZCZENIE DO POWSTANIA NIEZGODNOŚCI.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY